Artykuł

Różaniec wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas z PSP nr 1 w Zdzieszowicach

“Najlepszym sposobem na modlitwę jest różaniec” – święty Franciszek Salezy

Nasi wolontariusze 24 października w kościele parafialnym św. Antoniego w Zdzieszowicach poprowadzili modlitwę różańcową, którą ubogacili swoimi rozważaniami. Modliliśmy się z dziećmi za wolontariuszy z naszego Szkolnego Koła a także za wszystkich wolontariuszy z naszej diecezji, prosiliśmy także o nowe osoby, które chciałyby nieść bezinteresowną pomoc oraz za wszystkich potrzebujących, którym pomagamy.

Paulina Krzemińska-opiekun Szkolnego Koła Caritas

Większy tekst
Kontrast