Artykuł

Gdzie szukać pomocy?

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

I PEDAGOGICZNE

Ulotka zawiera informacje na temat wsparcia psychologa oraz pedagoga dostępnego na terenie szkoły. W tym miejscu znajdziecie Państwo również informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej na terenie miasta Zdzieszowice oraz Krapkowice. Dodatkowo przekazujemy informacje na temat porad i konsultacji udzielanych rodzicom / prawnym opiekunom w formie on-line.

Godziny pracy psychologa szkolnego

mgr Natalia Mateja-Suchan

PONIEDZIAŁEK- 11.00-15.00

WTOREK- 08.00-10.00

CZWARTEK- 09.00-14.00

Konsultacje dla rodziców- czwartki po godz.15.00-

po wcześniejszym umówieniu spotkania

Godziny pracy pedagoga szkolnego

mgr Agnieszka Słoka-Stróżyńska

PONIEDZIAŁEK – 8.00-11.45

WTOREK – 9.00-14.45

ŚRODA - 10.00-14.30

CZWARTEK – 8.00-11.00

PIĄTEK – 9.30-14.30

KONSULTACJE DLA RODZICÓW PRZEWIDZIANE SĄ WE WTORKI PO GODZINIE 14:45 PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SPOTKANIA

Godziny pracy pedagoga specjalnego

mgr Helena Baron

Poniedziałek -13.10- 13.40

Wtorek- 13.50- 15.50

Czwartek- 13.50- 16.20

mgr Marlena Warzybok-Patla

Środa- 11.50-12.50

13.30- 15.20

Piątek- 12.45- 14.45

Bezpłatna pomoc psychologiczna i terapeutyczna udzielana na terenie Zdzieszowic

Bezpłatna pomoc psychologiczna i terapeutyczna udzielana w Krapkowicach

Poradnictwo psychologiczne:

Poradnictwo psychologiczne udzielane przez psychologa obejmuje obszary takie jak:

· przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna w rodzinie,

· konflikty i brak porozumienia między partnerami,

· kryzys rodzinny w sytuacji rozpadu więzi małżeńskiej, partnerskiej,

· doświadczanie przewlekłej choroby,

· stres chroniczny w związku z trudną sytuacją rodzinną, zawodową,

· dolegliwości, przeżywane jako psychiczny dyskomfort,

· myśli samobójcze.

Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Pomoc psychologiczna skierowana jest do osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, będących mieszkańcami Powiatu Krapkowickiego.

W celu umówienia się na spotkanie należy kontaktować się z pracownikiem socjalnym:

Barbara Wiertelak- Pracownik Socjalny

· telefonicznie pod numerem: 77 44 67 118; 77 44 66 030

osobiście pod adresem: Budynek Starostwa Powiatowego w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1 (pokój 204 II piętro).

Poradnictwo prawne:

Poradnictwo prawne realizowane jest poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach przede wszystkim z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego itp.;

Zakres oferowanych usług prawnych obejmuje:

· Świadczenie specjalistycznego poradnictwa w szczególności w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego dotyczącego przemocy, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów,

· Pomoc w sporządzaniu pism urzędowych, w tym do sądu i innych instytucji.

Pomoc Prawna skierowana jest do osób dotkniętych sytuacją kryzysową oraz do rodzin zastępczych, zamieszkałych na terenie Powiatu Krapkowickiego.

W celu umówienia się na spotkanie należy kontaktować się z pracownikiem socjalnym:

Barbara Wiertelak- Pracownik Socjalny

· telefonicznie pod numerem: 77 44 67 118; 77 44 66 030

osobiście pod adresem: Budynek Starostwa Powiatowego w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1 (pokój 204 II piętro).

OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY,

Przychodni Lekarskiej NZOZ „Otmęt”

47-303 Krapkowice, ul. Jagiellońska 29, działa:

Ośrodek oferuje wsparcie psychologa, psychoterapeuty oraz terapeuty środowiskowego. Usługi przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 21 roku życia.

Porady są bezpłatne, finansowane w ramach kontraktu z NFZ, nie jest wymagane skierowanie.

Z pomocy w ośrodku skorzystać mogą m.in. dzieci i młodzież z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju (np. depresją), zaburzeniami odżywiania, z obniżona samooceną, problemami z zachowaniem lub podejrzeniem trudności rozwojowych (np. spektrum autyzmu).

W zakres pomocy wchodzą:

· porada psychologiczno- diagnostyczna,

· porada psychologiczna,

· sesja psychoterapii indywidualnej,

· sesja psychoterapii rodzinnej,

· sesja psychoterapii grupowej,

· sesja wsparcia psychospołecznego,

· wizyta, porada domowa lub środowiskowa.

Zapisy są prowadzone bezpośrednio w Przychodni Lekarskiej NZOZ „Otmęt”.

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 14.00

tel. 798 867 421

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KRAPKOWICACH

ul. Kilińskiego 1 (III piętro) 47-303 Krapkowice tel. 77 4661263

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

– prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin; – udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; – udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Pomoc ta jest udzielana w szczególności w formie: – indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży; – terapii rodziny; – grup wsparcia; – prowadzenia mediacji; – interwencji kryzysowej; – warsztatów; – porad i konsultacji; – wykładów i prelekcji; – działalności informacyjno-szkoleniowej.

Poradnia Zdrowia Psychicznego Online

To pierwsza w Polsce poradnia dostępna dla każdego, niezależnie od miejsca zamieszkania

Poradnia „Poukładaj sobie w głowie” ma zapewnić wsparcie specjalistyczne dzieciom i młodzieży w całej Polsce oraz dla ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom. W ramach poradni zapewnione zostaną bezpłatne porady i konsultacje świadczone przez:

· psychologów

· terapeutów

· prawników

· terapeutów uzależnień

· pedagogów

· mediatorów

Konsultacje specjalistyczne

· Skorzystaj ze wsparcia naszych specjalistów dostępnych w wybranych terminach

· prawnik: wtorki 12.00-14.00

· psycholog: środy 13.30-14.30, piątki 11.00-12.00

· pedagog: czwartki 17.00-18.30

· mediator: poniedziałki 10.00-11.00

Większy tekst
Kontrast