Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach

Witryna Zdzieszowickiej Jedynki


W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

o 60minut – w przypadku języka polskiego
o 50minut – w przypadku matematyki oraz
o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

Kursy autobusów szkolnych od 04.05.2021r odbywają się bez zmian.

Większy tekst
Kontrast