Artykuł

Wynajem sal

W związku ze stanem epidemiologicznym,
obowiązują ograniczenia związane z możliwością wynajmu sal.

Informujemy, że istnieje możliwość wynajmu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej zgodnie z Zarządzeniem dyrektora nr 24/2020

Osoby zainteresowane powinny złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły. Terminy i zasady wynajmu są uzgadniane między wynajmującym a dyrektorem szkoły z uwzględnieniem harmonogramu pracy szkoły.

Na czas funkcjonowania szkoły w warunkach epidemii udostępnianie pomieszczeń szkoły jest zawieszone.

Większy tekst
Kontrast