Artykuł

Model absolwenta

Absolwenta naszej szkoły charakteryzuje:

 • świadomość własnych umiejętności, zdolności i pasji;
 • ciekawość świata;
 • umiejętność uczenia się;
 • wyposażenie w kompetencje kluczowe;
 • twórcze podchodzenie do życia;
 • wrażliwość społeczna, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność odróżniania dobra od zła;
 • umiejętność korzystania z komputera i technik informacyjnych;
 • sprawne komunikowanie się w języku polskim i obcym;
 • asertywność;
 • tolerancja;
 • dbałość o zdrowie własne i innych;
 • umiejętność dokonywania wyborów zgodnych z własnym sumieniem i światopoglądem;
 • znajomość tradycji i kultury regionalnej i narodowej
Większy tekst
Kontrast