Artykuł

Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu Gminnego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

L.p.Nazwa konkursuImię, nazwisko uczniaKlasa
1.Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego1. Magdalena John
2. Zuzanna Zielińska
3. Marcelina Janic
4. Mateusz Grześkowicz
5. Iwona Gabor
6. Natalia Kolonko  
VIII
VIII
VIII
VII
VII
VII
2.Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego1. Martyna Kasprzyk
2. Natalia Hyla
3. Zuzanna Gąsior  
VIII VIII
VII
3.Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego1. Laura Kawalec
2. Emilia Frank  
VII
VII
4.Wojewódzki Konkurs Historyczny1. Bartosz Olejniczak
2. Olivier Cepko
3. Kamil Zarankiewicz  
VIII
VII
VI
5.Wojewódzki Konkurs Matematyczny1.Krzysztof Kwoczała 2. Mateusz Grześkowicz  VIII VII
6.Wojewódzki Konkurs Geograficzny1. Julia Dylewska
2. Samuel Wojszczyk
3. Mateusz Grześkowicz  
VIII VIII
VII
7.Wojewódzki Konkurs Biologiczny1.Magdalena John
2. Zuzanna Zielińsk
3. Krzysztof Kwoczała  
VIII
VIII VIII
8.Wojewódzki Konkurs Chemiczny1.Magdalena John  VIII
9.Wojewódzki Konkurs Fizyczny1.Piotr Raszczyk  VIII
Większy tekst
Kontrast