Artykuł

Konkurs plastyczny dla uczniów klas VII-VIII pt. „SOWA BIBLIOTECZNA” – FORMA PRZESTRZENNA

Regulamin konkursu plastycznego
„SOWA BIBLIOTECZNA” –  FORMA PRZESTRZENNA

Cele konkursu:

– rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności;
– rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci;
– poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych, ciekawych materiałów oraz technik;
– rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych;
– promocja czytelnictwa.

Zasady ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
2.  Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII-VIII naszej szkoły.
3. Praca konkursowa może być np.:  figurą, rzeźbą w formie
    przestrzennej, przedstawiającej sowę biblioteczną.
4. Zgłoszenia do konkursu dokonujemy poprzez złożenie w bibliotece
    pracy konkursowej, która będzie posiadała dołączoną karteczkę
    z informacją zawierającą: imię i nazwisko autora oraz klasę.
5. Praca konkursowa powinna mieć wysokość do 40 cm, dobór materiałów dowolny.
6. Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę.
7. Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika, bez pomocy
    osób trzecich.
8. Konkurs trwa w terminie do 29 października 2021r.
9. Wyłonienie laureatów nastąpi do 10 listopada 2021 r.
10. Wyboru najlepszych prac dokona jury powołane przez organizatora
       konkursu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania prac na stronie
      internetowej szkoły oraz użycia ich na wystawie pokonkursowej.
12. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
13. Zgłoszenie się do konkursu oznacza akceptację jego regulaminu.

Kryteria oceny prac:

  • pomysłowość,
  • oryginalność ujęcia tematu,
  • estetyka wykonania pracy,
  • samodzielność wykonan
Większy tekst
Kontrast