Artykuł

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III pt. „ZAKŁADKA –PRZYJACIÓŁKĄ KSIĄŻKI”

Regulamin konkursu plastycznego
„ZAKŁADKA –PRZYJACIÓŁKĄ KSIĄŻKI”

 Cele konkursu:

  • zainteresowanie dzieci książką,
  • promocja czytelnictwa,
  • rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych dzieci,
  • rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,
  • popularyzacja literatury.

Zasady ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
2.  Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III naszej szkoły.
3. Zgłoszenia do konkursu dokonujemy poprzez złożenie w bibliotece zakładki do książki, która będzie posiadała dołączoną karteczkę
z informacją zawierającą: imię i nazwisko autora oraz klasę.
4. Zakładka powinna być jednostronna.
5. Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę.
6. Zakładka musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika, bez pomocy osób trzecich.
7. Sposób wykonania zakładki  to dowolna technika (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.). Elementy dekoracyjne nie mogą uszkodzić zawartości książki.
8. Konkurs trwa w terminie do 29 października 2021r.
9. Wyłonienie laureatów nastąpi do 10 listopada 2021 r.
10. Wyboru najlepszych prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania prac na stronie internetowej szkoły oraz użycia ich na wystawie pokonkursowej.

12. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

13. Zgłoszenie się do konkursu oznacza akceptację jego regulaminu.

Kryteria oceny prac:

  • pomysłowość,
  • oryginalność ujęcia tematu,
  • estetyka wykonania pracy,
  • samodzielność wykonania.
Większy tekst
Kontrast