Artykuł

Rada Rodziców

Szanowni Rodzice !

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wpłatę na fundusz Rady Rodziców. Fundusze zebrane są wydatkowane na potrzeby szkoły, a co za tym idzie dla dobra naszych dzieci. Dzięki nim wiele możemy wspólnie ze szkołą zorganizować i uatrakcyjnić wychowanie, naukę i bezpieczeństwo.

W roku szkolnym 2021/2022 wysokość składki wynosić będzie 50 zł na rok.
Rodzice posiadający w szkole więcej niż jedno dziecko wpłacają w jednej wybranej klasie.

I rata – 25 zł wpłata do końca listopada

II rata – 25 zł wplata do końca marca

Składki prosimy wpłacać u skarbników klasowych albo bezpośrednio na konto Rady Rodziców, w tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Nr konta Rady Rodziców: 96 8883 1015 2002 0010 5806 0001.

Bardzo liczymy na zrozumienie i współpracę z Państwa strony w tej kwestii, za co z góry dziękujemy.

Prezydium Rady Rodziców

Większy tekst
Kontrast