Artykuł

Zasady pracy zdalnej

1.    Organizacja nauczania zdalnego dla klas 4-8:
a)    lekcji online na Teams: j. polski, matematyka, j. obce, fizyka, chemia, biologia, przyroda, geografia, historia, wos, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia z wychowawcą, język mniejszości narodowej.
b)    kursów na platformie Moodle: plastyka, muzyka, technika, religia, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe, whik, wdż, basen dla uczniów klas IV- VI.

2.    Realizacja zajęć zakresu pomocy pp:
a)    korekcyjno- kompensacyjne – Moodle,
b)     logopedyczne – Moodle,
c)    dydaktyczno – wyrównawcze – Teams,
d)    zajęcia rozwijające uzdolnienia – Teams,
e)    zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się – Moodle,
f)     zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – Teams

3.    Zajęcia zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – Teams.

Zadania domowe zamieszczane będą tam, gdzie realizowana jest lekcja np. j. polski realizowany jest na Teams, więc zadania będą umieszczone na Teamsie.

Większy tekst
Kontrast