Artykuł

Rzecznik praw ucznia

„Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
ale po to, abym ja działał i kochał.
Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie,
ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka”.
Janusz Korczak

Rzecznikiem Praw Ucznia jest Pani Jennifer Seidel. Można się z nią skontaktować za pomocą maila: jennifer.seidel@psp1zdzieszowice.edu.pl

Zasady działalności Rzecznika Praw Ucznia określa Statut Szkoły.

Zadania Rzecznika Praw Ucznia:

  • Podejmowanie działań mających na celu obronę praw dziecka, zawartych w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka oraz Statucie Szkoły.
  • Uświadamianie uczniom ich praw i obowiązków.
  • Interwencja w sprawie naruszania dobra dzieci.
  • Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
  • Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia.
  • Mediacja miedzy stronami konfliktu.
  • Doradzanie w sytuacjach konfliktowych.
  • Wszelkie informacje powierzone Rzecznikowi Praw Ucznia stanowią tajemnicę.

Ważne telefony:

  • Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111.
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka- 800 12 12 12.
Większy tekst
Kontrast