Artykuł

Zgłoszenia do konkursu pt “Twoja twarz brzmi znajomo”

twoja twarz

twoja twarz

Zapraszamy wszystkie klasy do udziału w szkolnym konkursie pt. „Twoja twarz brzmi znajomo”
organizowanym z okazji „PIERWSZEGO DNIA WIOSNY“ – 20 marca o godz. 11:00 w sali gimnastycznej
.

 CELE KONKURSU

1. Rozwijanie wyobraźni oraz zdolności muzycznych uczniów.
2. Doskonalenie umiejętności tworzenia własnego wizerunku oraz wystąpień publicznych.
3. Inspiracja młodych talentów do poszukiwań artystycznych.
4. Propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promowanie aktywności twórczej.
5. Konfrontacja dokonań twórczych.

REGULAMIN

 1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów PSP 1 w Zdzieszowicach.
 2. Konkurs jest jednoetapowy.
 3. Każda klasa może przygotować maksymalnie dwa utwory znanego zespołu.
 4. Konkurs zostanie przygotowany w trzech kategoriach- kl. I-III , IV-VI oraz VII-VIII.
 5. Piosenki mogą zostać zaśpiewane z playbacku lub na żywo.
 6. Czas występu nie powinien przekraczać 5 minut.
 7. Uczestnicy zgłaszają się z nośnikiem pendrive, płytką CD lub własnym instrumentem.
 8. Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny.
 9. Uczestników konkursu należy zgłaszać u pani Justyny Garbacz oraz uczniów klasy 8b:Hanny Rozumek, Pawła Mrugały i Natalii Gasz
 10. Zgłoszenie powinno zawierać imię (imiona), nazwisko (nazwiska), klasę oraz tytuł utworu.

KRYTERIA OCENY

 • charakteryzacja (upodobnienie się do pierwowzoru wykonywanego utworu)
 • ogólne wrażenia artystyczne
 • oryginalność pomysłu
 • choreografia
Większy tekst
Kontrast