Artykuł

Wizyta 5a w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzieszowicach.

poznajemy zawody bibliotekarz

poznajemy zawody bibliotekarz

W ramach realizacji programu Otwarta firma – Poznajemy zawody w miejscu pracy uczniowie klasy 5a odwiedzili bibliotekę. Podczas spotkania uczniowie poznali historię bibliotekarstwa i  dowiedzieli się czym obecnie zajmuje się bibliotekarz. Zapoznali się także z bogatą ofertą naszej biblioteki.

Spotkanie pomogło w atrakcyjny sposób realizować wybrane treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego m. in. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji oraz rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność
i przedsiębiorczość.

Serdecznie dziękujemy !

Większy tekst
Kontrast