Artykuł

Misyjny Program Edukacyjny “Dać Im Nadzieję” – Adopcja Na Odległość

00001

Nasza szkoła w 2014 roku włączyła się bezpośrednio do misyjnego programu edukacyjnego

„Dać im nadzieję”.

Grafika 1: Urodzona 11.11.2014, Pogbi Sawadogo

Misyjny program edukacyjny to przyjęcie do swojego życia biednego dziecka z kraju misyjnego i zapewnienie mu możliwości edukacji. Poprzez misjonarza mieszkające daleko od siebie osoby, różniące się kulturą i zwyczajami, stają się sobie bliskie emocjonalnie i duchowo. Dzieci do misyjnego programu edukacyjnego przedstawiają misjonarze franciszkanie. Na podstawie rozeznania w swoich placówkach misyjnych wybierają oni najbardziej potrzebujących: sieroty, półsieroty, dzieci, którym rodzice z powodu braku zdrowia czy bezrobocia nie są w stanie zapewnić możliwości edukacji, a czasem nawet zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb. Misjonarze 2014 roku przysłali do naszej szkoły informację o dziecku wraz z jego zdjęciem. Zaadoptowaliśmy więc na odległość dziewczynkę z Burkina Faso – Teresse Sawadogo. Otrzymaliśmy wiadomość, że ona już skończyła edukację.

Grafika 2: Znacznik symbolizuje teren misji franciszkańskiej w Korsimoro

Obecnie adoptowaliśmy  siostrę Teresse – Pogbi Sawadogo, która  urodziła się 11.11.2004r, mieszka na terenie misji franciszkańskiej w Korsimoro, gdzie od lat pracują franciszkanie z Prowincji Świętej Jadwigi. Dochód z sprzedaży kremówek papieskich przeznaczyliśmy na pomoc dla tej dziewczynki. Dzięki nam Pogbi, kolejny rok będzie mogła się uczyć jak również pieniądze będą przeznaczane na dożywianie, ubranie, książki i przybory szkolne dla niej.

 

Grafika 3: Jeden z dowodów wpłaty

Większy tekst
Kontrast