Artykuł

Konkurs na grę planszową

1. Postanowienia ogólne:

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna;
Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie szkoły wraz z rodzicami.

2. Zasady konkursu:

Konkurs dotyczy biblioteki jako wypożyczalni i czytelni, a także miejsca spędzania czasu (gra może dotyczyć np. zasad korzystania z biblioteki, literatury);
Jedną grę wykonują max. 4 osoby (uczniowie + rodzice, bądź sami uczniowie), twórcy nie muszą być z jednej klasy;
Zespół musi przygotować własnoręcznie wykonane: planszę (rozmiar planszy to minimum A4), pionki, zasady gry i wszelkie dodatkowe elementy gry. Jedynym elementem gry, którego nie trzeba wykonywać własnoręcznie (ale można) jest kostka do gry;
Prace zespołów oceni trzyosobowe jury.

Pod uwagę będą brane: estetyka wykonania, pomysł, wkład pracy (poziom trudności gry, liczba elementów dodatkowych, itp.);
Elementy gry muszą dać się spakować do pudełka, tak jak większość gier planszowych;
W razie niedotrzymania zasad konkursu gra nie zostanie oceniona przez jury.

3. Terminy i miejsca:

Ostateczny termin oddania gry upływa:
12 maja 2017 r.
Miejsce oddania gier konkursowych: biblioteka szkolna.

Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Większy tekst
Kontrast