Artykuł

Pasowanie na ucznia

Zgodnie z tradycją szkoły uczniowie klas pierwszych uczestniczą w bardzo ważnej uroczystości, jaką jest pasowanie na ucznia. 20 października odświętnie ubrani wraz ze swoimi najbliższymi stawili się uczniowie klasy 1 a i 1 b PSP nr 1 w Zdzieszowicach.  Zanim dołączyli do społeczności uczniowskiej, musieli wykazać się wieloma umiejętnościami i wiedzą z różnych dziedzin. Po pomyślnym zdaniu egzaminu przed pocztem sztandarowym uroczyście złożyli ślubowanie. Zobowiązali się do pilnej nauki, dbania o dobre imię szkoły, okazywania szacunku dla nauczycieli i miłości Ojczyzny. Następnie Pani Dyrektor dokonała uroczystego aktu pasowania wielką czerwoną kredką. Były upominki, dyplomy oraz słodki poczęstunek w towarzystwie rodziny i kolegów. Wszystkim pierwszakom gratulujemy i cieszymy się z powiększenia naszej szkolnej rodziny

Większy tekst
Kontrast