Artykuł

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa

Z okazji Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa uczniowie 6a wzięli udział w lekcji online „Blaski i cienie klikania w Internecie”

Prelegentem był pan Michał Mazur – ekspert ds. cyberbezpieczeństwa.

 Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się:

Jak zachować ostrożność w Internecie?

Jak rozpoznawać wiarygodne i bezpieczne treści od tych, które mogą być oszustwem
i atakiem cyberprzestępcy?

 Jak weryfikować zasoby Internetu pod kątem bezpieczeństwa?

Większy tekst
Kontrast