Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Pani Dyrektor naszej szkoły laureatką Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego!

Pani Dyrektor naszej szkoły laureatką Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego!

Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego przyznawana jest rokrocznie za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej lub społecznej, które stanowią istotny i cenny wkład w upowszechnianie i rozwój edukacji na Śląsku Opolskim.

Ideą przyznawania nagród jest wyłonienie najlepszych czynnych dyrektorów szkół, nauczycieli będących liderami w swoim środowisku, którzy łączą profesjonalizm skutecznego menedżera, wychowawcy i nauczyciela z entuzjazmem tworzenia nowych rozwiązań.

Po raz pierwszy w historii naszej szkoły, taka nagrodę odebrała Pani dyrektor Beata Stadniczuk.

W uzasadnieniu przyznania tego zaszczytu podkreślono olbrzymią kreatywność ,nieustanne poszukiwanie takich form działań edukacyjnych, które zachęcają uczniów do systematycznej pracy nad podnoszeniem poziomu swojej wiedzy i holistycznego rozwoju oraz rozwijają placówkę tak, aby stała się „ drugim domem dla całej społeczności szkolnej”.

Pani Dyrektor serdecznie gratulujemy!

Większy tekst
Kontrast