Artykuł

Podziękowanie za zorganizowanie zbiórki żywności i kwot pieniężnych na rzecz schroniska

Większy tekst
Kontrast