Artykuł

Podziękowanie za udział w akcji “Mój dom w plecaku”

Szanowna Pani Pedagog,

na Pani ręce składam serdeczne podziękowanie za udział uczniów klasy II, Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach, w akcji pomocy dla osób bezdomnych pod nazwą “Moj dom w plecaku”.
Nawet jeżeli taka wiadomość nie jest chwytliwa i nie nadaje się do umieszczenia na pierwszych stronach gazet, my dostrzegamy ją z wdzięcznością.

Do centrali Caritas w Opolu dotarło kilkanaście plecaków wypełnionych po brzegi artykułami, bez których zimowa codzienność najbiedniejszych mieszkańców stolicy diecezji, byłaby trudna do zniesienia. Podarowane plecaki trafią do około 70 bezdomnych, którzy dwa razy w tygodniu korzystają z łaźni Caritas przy ul. Szpitalnej 3A w Opolu.

W imieniu osób obdarowanych oraz Caritas Diecezji Opolskiej dziękujemy Pani za trud kształtowania w młodym pokoleniu kultury „otwartych oczu”, czyli obowiązku zwracania uwagi na kondycję drugiego człowieka, na położenie w jakim się znajduje. Taki sposób patrzenia na świat
życie wprowadza nas w bliskość z innymi ludźmi, w wymiar solidarności, skłania do dzielenia się z najsłabszymi swoim czasem, talentami, a także dobrami materialnymi.

Z uszanowaniem
Ks. dr Arnold Drechsler
Dyr. Caritas Diecezji Opolskiej

Większy tekst
Kontrast