Artykuł

ZSTiO Kędzierzyn Koźle- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Technik automatyk 

Symbol cyfrowy zawodu:             731107 

Kwalifikacja wyodrębnione w zawodzie: 

 • ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej 

Technik automatyk- zajmuje się montażem, konserwacją, uruchamianiem,  obsługą i diagnostyką urządzeń i instalacji automatyki. 

Nasi specjaliści przygotują Cię do: 

 • projektowania, montażu, uruchamiania i obsługi urządzeń automatyki przemysłowej; 
 • programowania układów sterowania m.in. takich jak sterowniki PLC; 
 • przeglądów technicznych i konserwacji elementów automatyki; 
 • obsługiwania i programowania systemów inteligentnego domu. 

Jako technik automatyk będziesz mógł: 

kontynuować naukę na studiach wyższych lub od razu podjąć pracę: 

 • w biurach technologicznych, projektowych i ośrodkach badawczych; 
 • w laboratoriach zakładów przemysłowych; 
 • w firmach produkcyjnych gdzie produkcja jest zautomatyzowana; 
 • lub założyć własną firmę. 

W całym cyklu kształcenia zajęcia realizowane są w szkolnych pracowniach zawodowych oraz pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego. Dodatkowo część zajęć odbywa się bezpośrednio w firmach z branży automatyki 

Elektromechanik pojazdów samochodowych – Szkoła Branżowa 

Symbol cyfrowy zawodu: 741203 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 

 • MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych 

Elektromechanik pojazdów samochodowych jest zawodem łączącym w sobie umiejętności zarówno z mechaniki samochodowej jak i wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów. 

Nasi specjaliści przygotują się do: 

 • pracy z pojazdami wyposażonymi w skomplikowane urządzenia elektryczne, 
 • diagnozy i naprawy elementów mechanicznych, elektrycznych pojazdów, 
 • posługiwania się nowoczesnym sprzętem np.: diagnoza szeregowa często nazywaną „podłączeniem pod komputer” lub praca przy użyciu oscyloskopu w celu diagnozy elementów sterowania silnika, 
 • samodzielnego diagnozowania i usuwania usterek w układach bezpieczeństwa czynnego, komfortu jazdy, sterowania silnika benzynowego i diesla, 
 • obsługi układów pirotechnicznych poduszek powietrznych, 
 • organizacji, planowania procesów naprawczych. 

Jako elektromechanik pojazdów samochodowych będziesz jednym z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy fachowców. Otwierają się dla Ciebie m.in. możliwości pracy na dobrze płatnych stanowiskach w warsztatach elektrotechniki i elektroniki pojazdowej. 

Zajęcia praktyczne zapewnia szkoła w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie wykorzystywana jest profesjonalna baza dydaktyczna, używane są najnowsze urządzenia diagnostyczne i sprzęt serwisowy. 

Nasze zajęcia teoretyczne jak i praktyczne prowadzone są przez nauczycieli-praktyków z wieloletnim doświadczeniem w branży. 

Elektryk – Szkoła Branżowa 

Symbol cyfrowy zawodu: 741103 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 

 • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 

Elektryk – jest bardzo atrakcyjnym, nowoczesnym i poszukiwanym zawodem. W szczególności zajmuje się montażem, obsługą oraz konserwacją sieci i wszelkich urządzeń związanych z elektrycznością. 

Po ukończeniu nauki zdobędziesz wiedzę, umiejętności oraz uprawnienia pozwalające m.in.: 

 • zaprojektować i wykonać proste układy elektryczne, 
 • wykonywać instalacje elektryczne, 
 • obsługiwać maszyny i urządzenia elektryczne, 
 • wykonywać przeglądy oraz naprawy urządzeń zasilanych prądem, 
 • wykonywać połączenia elementów mechanicznych oraz elektrycznych, 
 • zastosować skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć, 
 • zorganizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi i eksploatacji. 

W szczególności będziesz miał możliwość uzyskania uprawnień kwalifikacyjnych SEP kategorii „E” umożliwiających podjęcie pracy we wszelkich firmach zajmujących się elektrycznością. 

Będziesz mógł pracować na stanowiskach: 

 • konserwator urządzeń i sprzętu elektrycznego, 
 • przy montażu, konserwacji, obsłudze urządzeń i sieci elektroenergetycznych. 

Zapewniamy zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu. 

Operator obrabiarek skrawających CNC – Szkoła Branżowa 

Symbol cyfrowy zawodu: 722307 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 

 • MEC.05.Użytkowanie obrabiarek skrawających 

Operator obrabiarek skrawających – zajmuje się szeroko pojętą obróbką metali na obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC i obrabiarkach klasycznych. Operator obrabiarek CNC jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce i na świecie. 

Nasi specjaliści przygotują Cię do: 

 • zaawansowanej obsługi obrabiarek obróbki klasycznej – tokarki, frezarki, 
 • zaawansowanej obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – tokarki CNC, frezarki CNC, 
 • obsługi symulatorów obróbki obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, 
 • projektowania programów symulacyjnych obróbki typowych elementów części maszyn, 
 • przeprowadzania pomiarów i kontroli wyrobów, elementów obrabianych, 
 • czytania i interpretacji rysunków technicznych elementów obrabianych, 
 • pracy w sieci: komputer-symulator obróbki-obrabiarka CNC, 

Nauczysz się między innymi: 

 • czytania rysunku technicznego, 
 • planowania obróbki przedmiotu na obrabiarce CNC lub klasycznej, 
 • pisania programu obróbki przedmiotu, 
 • symulacja tego programu na obrabiarce, 
 • ustawienia parametrów obrabiarki obrabianego przedmiotu, 
 • dokonania analizy i oceny jakości wyrobu, 
 • uruchomienia produkcji wyrobu. 

Jako operator obrabiarek skrawających będziesz mógł podjąć pracę w wielu firmach obróbkowych na naszym terenie. 

Na zajęciach wykorzystujemy najnowsze obrabiarki klasyczne, najnowsze obrabiarki sterowane numerycznie – tokarki CNC, frezarki CNC oraz stanowiska komputerowe – symulatory obróbki CNC. 

Nasze zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu obróbki klasycznej i obróbki CNC. 

15 uczniów zajęcia praktyczne odbywać będzie – jako pracownicy młodociani – w firmach: A. Berger Polska, Ceratizit , Magna, NTP S.A. 

Dla pozostałych uczniów tej klasy szkoła zapewnia praktykę na najnowszych urządzeniach w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu. 

Technik transportu kolejowego 

Symbol cyfrowy zawodu:             311928 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 

 • TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 
 • TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych 

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO to niezwykle pożądany na rynku, a jednocześnie bardzo wymagający zawód, dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonanej pracy. Absolwenci tego kierunku są bardzo poszukiwani przez pracodawców branży kolejowej, którzy cenią pracownika dobrze przygotowanego do realizacji zadań wynikających ze specyfiki funkcjonowania kolei. 

 1. Zadania zawodowe: 
 • organizowanie oraz prowadzenie ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu, 
 • obsługiwanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności, 
 • nadzorowanie i koordynowanie pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej, 
 • planowanie i organizowanie pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzanie taborem kolejowym, 
 • przygotowanie do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób, 
 • zestawianie, rozrządzanie i obsługa pociągów. 
 1. Technik transportu kolejowego może znaleźć zatrudnienie jako: 
 • dyżurny ruchu, 
 • nastawniczy, 
 • dróżnik przejazdowy, 
 • kierownik pociągu, 
 • rewident, 
 • manewrowy, 
 • ustawiacz, 
 • pracownik kasowy, 
 • ajent biletowy (samozatrudnienie), 
 • dyspozytor ruchu kolejowego (jako dalszy etap rozwoju kariery zawodowej), 
 • kontroler kolejowy, 
 • maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych metra (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji), 
 • maszyniści kolejowi i metra (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji), 
 • pozostali maszyniści kolejowi i metra (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji), 
 • prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych. 
 1. Predyspozycje psychologiczno-fizyczne wymagane w tym zawodzie: 
 • bardzo dobry stan zdrowia – kategoria I, 
 • odporność psychiczna i fizyczna, 
 • zrównoważenie emocjonalne, 
 • zdolność koncentracji i cierpliwość, 
 • rozwaga i opanowanie, 
 • odpowiedzialność i obowiązkowość. 
 1. Przeciwwskazania zdrowotne: 
 • wszelkie schorzenia ograniczające sprawność fizyczną, 
 • wady wzroku, 
 • wady słuchu, 
 • wady postawy, 
 • zaburzenia o charakterze psychicznym. 

Kandydaci do technikum są zobowiązani przedstawić zaświadczenie lekarskie oceniające możliwość podjęcia nauki w zawodzie. 

 1. Po ukończeniu szkoły absolwent: 
 • rozpoznaje elementy sieci kolejowej, 
 • rozróżnia elementy dróg kolejowych oraz kolejowych obiektów mostowych i określa ich funkcje, 
 • przestrzega zasad eksploatacji kolei, 
 • rozróżnia tabor kolejowy i określa jego przeznaczenie, 
 • charakteryzuje wyposażenie wagonów pasażerskich i towarowych, 
 • posługuje się systemem znakowania taboru kolejowego, 
 • wykonuje rysunki konstrukcyjne infrastruktury kolejowej, 
 • odczytuje plany i rysunki schematyczne posterunków ruchu kolejowego, 
 • klasyfikuje kolejowe usługi transportowe, 
 • rozróżnia rodzaje dokumentów przewozowych, 
 • rozpoznaje urządzenia sygnalizacji kolejowej, 
 • posługuje się dokumentacją techniczną i instrukcjami dotyczącymi prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej oraz przestrzega norm w tym zakresie, 
 • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 

Nauka w technikum trwa 5 lat. Przedmioty są realizowane w postaci kształcenia teoretycznego oraz praktycznego. 

W ramach praktycznej nauki zawodu uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach na terenie kolejowych jednostek organizacyjnych, gdzie w realnych warunkach będą mogli sprawdzić swoją znajomość specyfiki zawodu. 

Istotne wymagania: dla tego zawodu ważne są umiejętności z przedmiotów: fizyka, technika, matematyka. 

Wykaz teoretycznych przedmiotów zawodowych: 

Kwalifikacja TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów: 

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy na kolei 
 2. Infrastruktura kolejowa 
 3. Podstawy ruchu kolejowego 
 4. Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności 
 5. Interoperacyjność na kolei 
 6. Kolejowe pojazdy szynowe 
 7. Język obcy zawodowy. 

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych: 

 1. Podstawy rysunku technicznego 
 2. Obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności 
 3. Odprawa pociągów na stacji 
 4. Technika ruchu kolejowego. 

Kwalifikacja TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych: 

 1. Eksploatacja handlowa kolei 
 2. Organizacja przewozów kolejowych 
 3. Tabor szynowy 
 4. Język obcy zawodowy 

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych: 

 1. Działalność usługowa kolei 
 2. Technologia i organizacja pracy stacji 
 3. Przygotowanie praktyczne do zawodu maszynisty. 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

Symbol cyfrowy zawodu: 311930 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 

 • ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
 • ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest nowoczesnym zawodem zajmującym się odnawialnymi źródłami energii. 

Odnawialne źródła energii są przyszłością energetyki oraz obecną koniecznością stosowania wynikającą z systematycznego wzrostu cen paliw i niezbędnej ochrony środowiska naturalnego. 

Nasi specjaliści przygotują Cię do: 

 • montażu, uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych, posługiwania się nowoczesnymi narzędziami montażu elementów i układów elektronicznych, 
 • wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej, 
 • montażu i pracy z urządzeniami do pozyskiwania energii odnawialnej, 
 • kontroli pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej, 
 • konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetycznych. 

W szczególności poznasz: 

 • problematykę odnawialnych źródeł energii, ich zasobów, pozyskiwanie, projektowanie i wykorzystanie w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, wodnej, a także wykorzystanie biomasy; 
 • technologie odnawialnych źródeł energii, podstawy prawne ochrony środowiska i rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie; 
 • analogowe i cyfrowe systemy pomiarowe; 
 • numeryczne systemy sterowania; 
 • wykorzystanie technik komputerowych w projektowaniu i eksploatacji urządzeń energetycznych. 

Zapewniamy zajęcia praktyczne w nowoczesnych pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego, natomiast praktyki zawodowe w firmach specjalizujących się zagadnieniami energetyki odnawialnej, m.in. GALMET w Głubczycach. 

Jako TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ możesz kontynuować naukę na studiach lub od razu podjąć pracę. 

Technik elektryk 

Symbol cyfrowy zawodu: 311303 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 

 • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 
 • ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 

Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem, w którym będzie się chciał rozwijać. 

Nasi specjaliści przygotują Cię do: 

 • projektowania, montowania, uruchomiania i badania układów i urządzeń elektrycznych, 
 • obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej i sterującej, 
 • obsługi i konserwacji urządzeń, maszyn elektrycznych, 
 • wykrywania usterek, naprawy urządzeń i układów elektrycznych, 
 • wykonywania instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, 
 • projektowania obwodów elektrycznych, 
 • korzystania z literatury technicznej, 
 • instalowania systemów alarmowych. 

Jako technik elektryk będziesz mógł kontynuować naukę na studiach lub od razu podjąć pracę w: 

 • zakładach branży energetycznej oraz w zakładach kooperujących z w/w branżą, 
 • specjalistycznych placówkach badawczo-rozwojowych, usługowych i handlowych. 

Będziesz mógł pracować na stanowiskach: 

 • monter urządzeń elektrycznych i energoelektronicznych, 
 • mistrz, technik do spraw pomiarowych, 
 • konserwator urządzeń i maszyn elektrycznych, 
 • kierownik zmiany przy montażu instalacji elektrycznych, produkcji podzespołów i układów energoelektronicznych, 
 • kierownik zmiany przy konserwacji i obsłudze urządzeń, maszyn elektrycznych oraz przekształtnikowych. 

Szkoła zapewnia praktykę zawodową w firmie ETP S.A. oraz wielu lokalnych firmach. 

Technik mechatronik 

Symbol cyfrowy zawodu: 311410 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 

 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 
 • ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 

Mechatronika łączy w sobie pięć nowoczesnych dziedzin wiedzy: mechanikę, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę. 

Jest to jeden z najszybciej rozwijających się kierunków nauki i techniki. 

Mechatronicy są jednymi z najbardziej poszukiwanych i najwyżej opłacanych fachowców na rynku pracy. 

Nasi specjaliści przygotują Cię do: 

 • programowania sterowników PLC, 
 • projektowania układów sterowania, 
 • projektowania i budowy urządzeń elektro-pneumatycznych i hydraulicznych, 
 • programowania i budowy robotów, 
 • analizy działania automatyki samochodowej, 
 • programowania maszyn CNC, 
 • instalowania i obsługi systemów sieciowych transmisji danych, 
 • korzystania z literatury technicznej, 
 • czytania, analizy i opracowywania dokumentacji technicznej. 

Jako TECHNIK MECHATRONIK będziesz mógł kontynuować naukę na studiach lub od razu podjąć pracę jako: 

 • serwisant linii technologicznych, 
 • operator maszyn CNC, 
 • operator robotów przemysłowych, 
 • serwisant systemów mechatroniki samochodowej. 

Na zajęciach wykorzystujemy najnowsze przemysłowe i profesjonalne oprogramowanie, w tym m.in.: FluidSim, Solid Edge do projektowania elementów urządzeń mechatronicznych, In Touch do wizualizacji i symulacji procesów technologicznych. 

Szkoła zapewnia praktykę zawodową w firmie Jokey Plastik Blachownia S.A. oraz w najlepszych okolicznych firmach wykorzystujących najnowsze linie technologiczne. 

Istnieje możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień, m.in. operatora maszyn CNC, operatora wózków widłowych, uprawnień elektrycznych SEP do 1 kV i innych. 

Technik informatyk 

Symbol cyfrowy zawodu: 351203 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci 
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 

Informatyka jest dziedziną nauki zajmującą się przetwarzaniem informacji oraz projektowaniem i obsługą systemów przetwarzania danych. E-sport to w/g Wikipedii „dyscyplina sportu nieolimpijskiego, w której przedmiotem działań zawodników są gry komputerowe. Rywalizacja między zawodnikami (graczami) odbywa się zarówno w formie rekreacyjnej, jak i na turniejach gier komputerowych (zjawisko pro-gamingu).” 

W prowadzeniu kierunku pomogą profesjonalne organizacje e-sportowe, które zaoferowały wsparcie. W oparciu o utworzoną klasę tworzymy trzy 5-osobowe drużyny e-sportowe: „turniejową” oraz dwie drużyny rezerwy. Miejsce w drużynie będzie zależało od aktualnej dyspozycji zawodnika. 

Tematyka części zajęć lekcyjnych jest przesunięta w kierunku treningów z profesjonalnym wsparciem i przygotowania sprzętu. Dodatkowo na zajęciach poruszane są tematy związane z obsługą wybranych silników gier (Unity 3D/Unreal Engine i innych) i tworzeniem gier z wykorzystaniem w/w. Niezależnie od kariery zawodniczej uczniowie otrzymają tytuł zawodowy: technik informatyk. 

W ramach kierunku nasi specjaliści przygotują Cię do: 

 • profesjonalnej e-sportowej kariery zawodniczej; 
 • tworzenia gier i aplikacji komputerowych; 
 • zaawansowanej obsługi systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego; 
 • konfiguracji sprzętu i oprogramowania; 
 • obsługi urządzeń peryferyjnych; 
 • pracy w sieciach komputerowych; 
 • projektowania baz danych i ich oprogramowania; 
 • projektowania stron WWW oraz aplikacji internetowych. 

Jako technik informatyk będziesz mógł kontynuować naukę na studiach wyższych lub od razu podjąć pracę jako: 

 • grafik komputerowy, 
 • programista, 
 • serwisant sprzętu komputerowego, 
 • administrator sieci komputerowych, 
 • webmaster/webdesigner, 
 • specjalista i konsultant w działach IT. 

Na zajęciach wykorzystujemy najnowsze, profesjonalne oprogramowanie firm Microsoft, Corel, Adobe. Nasze zajęcia prowadzone są przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w branży informatycznej. 

Szkoła zapewnia praktykę zawodową w najlepszych lokalnych firmach informatycznych. 

Technik programista 

symbol cyfrowy zawodu: 351406 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 

 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji 

Informatyka jest nowoczesną i przyszłościową dziedziną nauki zajmującą się przetwarzaniem informacji oraz projektowaniem i obsługą systemów przetwarzania danych. Sektor IT jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się branż gospodarki a programiści znajdują się w czołówce najbardziej poszukiwanych i najlepiej opłacanych zawodów. 

Nasi specjaliści przygotują Cię do: 

 • tworzenia i administracji stronami WWW, 
 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych 
 • programowania aplikacji internetowych, 
 • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią, 
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji webowych, 
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych. 

Wybór kierunku jest wstępem, który pozwoli znaleźć pracę jako: 

 • programista wyglądu stron, front-end (HTML5, CSS3, JavaScript), 
 • programista aplikacji webowych,  
 • back-end (PHP, MySQL), 
 • webmaster/webdesigner,  
 • administrator serwisów internetowych,  
 • programista aplikacji działających na urządzeniach mobilnych. 
Większy tekst
Kontrast