Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Książka natchnieniem do zabaw ruchowych

Książka natchnieniem do zabaw ruchowych

Zajęcia przeprowadzone zostały w ramach projektu „Taniec, słowo, malowanie = emocji wyzwalanie” realizowanego we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową nr 1 w Zdzieszowicach.

Projekt dofinansowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Eduko – Bardzo Młoda Kultura  2019-2021 – Opolskie” oraz z budżetu Województwa Opolskiego. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy pierwszej PSP nr 1. Poprowadziła je pani Barbara Przerwa z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Natchnieniem do zajęć była książka Pawła Pawlaka „Ignatek szuka przyjaciela”. Dzieci po wysłuchaniu treści opowiadania i obejrzeniu zamieszczonych w książce obrazków, poprzez ruch i zabawę poznawały poszczególne części szkieletu człowieka. Następnie próbowały poruszać się jak bohater książki Ignatek. Ich ruchy miały naśladować ruchy szkieletu pozbawionego mięśni. W ten sposób prowadząca zajęcia wprowadziła uczniów w świat tańca intuicyjnego.

Na początku dzieciaki poruszały się swobodnie, a następnie do rytmu wystukiwanego na tamburynie. Dzieciakom ta część zajęć wyjątkowo się podobała. Na zakończenie spotkania prowadząca poprosiła uczestników o narysowanie własnego Ignatka na rozdanych kartkach.

Zajęcia były doskonałym połączeniem zajęć literackich oraz ruchowych. Uczestnicy wyszli z  nich bardzo zadowoleni.

 

Większy tekst
Kontrast