Artykuł

Terminy rekrutacji

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas
I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice

[table]

LP

RODZAJ CZYNNOŚCI

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły kandydata zamieszkałego poza obwodem danej szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

02 – 20 marca 2020 r.

04-14 maja 2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej             i             dokumentów

potwierdzających spełnianie                przez

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

do 31 marca 2020 r.

do 29 maja 2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych         i        kandydatów

niezakwalifi kowanych

do 06 kwietnia 2020 r.

do 05 czerwca 2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 17 kwietnia 2020 r.

do 15 czerwca 2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 24 kwietnia 2020 r.

do 19 czerwca 2020 r.

[/table]

Większy tekst
Kontrast