Artykuł

Wyniki wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej

W wyniku wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach,
które miały miejsce 27 listopada 2019 roku, komisja stwierdziła że

Radnym został Filip Adamczyk!

Serdecznie gratulujemy.

Protokół

Większy tekst
Kontrast