Artykuł

Ks. Piotr Kierpal zwycięzcą w plebiscycie “Bohater Katechezy”

kierpal

kierpal

ks. Piotr Kierpal – od 2018 roku katecheta w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach
W opinii przedstawionej przez dyrektora szkoły czytamy, że ks. Piotr Kierpal od początku swojej pracy w szkołach w Zdzieszowicach (wpierw w PG w Zdzieszowicach, później w PSP nr 1 w Zdzieszowicach) bardzo mocno zaangażował się w troskę o szeroko pojęty rozwój młodzieży. Potrafi zdobyć zaufanie młodego człowieka, co owocuje w codzienności.
W 2017 r. zorganizował 35-osobowy zespół muzyczny, który zdobył 1. miejsce w Opolskim Przeglądzie Muzycznym „Jestem Polakiem i kocham swój kraj”. Zespół instrumentalny oraz scholę złożoną z uczniów angażuje podczas nabożeństw w parafii, a także wydarzeń na szczeblu diecezjalnym.
Katecheta systematycznie doskonali swoje kompetencje zawodowe, szczególnie z zakresu psychologii i psychoterapii, co znacząco podnosi efektywność jego działań wychowawczych i profilaktycznych. W 2017 r. ukończył kurs psychoterapii NEST, skierowany do osób doświadczających różnorakich traum. Systematycznie korzysta z poradnictwa psychologów i psychoterapeutów, by lepiej zrozumieć młodego człowieka. Dzięki temu potrafi umiejętnie towarzyszyć młodzieży na różnych etapach rozwoju. Organizuje warsztaty nt. komunikacji i wartości człowieka. Obecnie przygotowuje się do warsztatów dla rodziców uczniów nt. „Porozumienie bez przemocy”.
Katecheta cieszy się dużym autorytetem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Jego kompetencje zawodowe, społeczne i osobiste znacząco wpływają na poszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkoły, jaki podnoszą jakość pracy.

Źródło: http://wk.diecezja.opole.pl/index.php/aktualnosci/609-sylwetki-uczestnikow-konkursu-bohater-katechezy-2019

23 maja 2019 roku w jego imieniu, pani Karina Biały odebrała nagrodę w jego imieniu. Poniżej relacje telewizyjne.

https://www.youtube.com/watch?v=SgULdF2svRo

https://www.youtube.com/watch?v=i343PPUKT6g

Większy tekst
Kontrast