Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

“HISTORIA ZDZIESZOWICKIEJ JEDYNKI” konkurs na film lub prezentację

“HISTORIA ZDZIESZOWICKIEJ JEDYNKI” konkurs na film lub prezentację

hz1

hz1

REGULAMIN KONKURSU
“HISTORIA ZDZIESZOWICKIEJ JEDYNKI” 

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka
  w Zdzieszowicach.
 2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie historii szkoły poprzez prezentację lub film.
 3. Cele konkursu:

– zapoznanie z historią szkoły,
– promocja szkoły,
– popularyzacja narzędzi TI jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.

 1. Sposób przeprowadzenia konkursu:

Każdy uczestnik zgłasza do  1 kwietnia swoją pracę w postaci prezentacji lub filmu. Pracę na płycie CD należy dostarczyć do nauczycieli: Genowefy Kozubek-Kopeckiej lub Justyny Klink-Jelito.
Kopertę z płytą należy opisać (podać imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy).

 1. Kryteria oceny prac konkursowych:

Komisja będzie najwyżej oceniała prace:

 • · prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
 • · oceniany będzie efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania i wiedza na temat historii naszej szkoły.
 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej PSP1 w Zdzieszowicach.
 2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz wykorzystane w celu promocji szkoły.
  Nagrody: pendrive, książki.
 3. 8. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 4. 9. Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik.
 5. 10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
Większy tekst
Kontrast