Artykuł

“HISTORIA ZDZIESZOWICKIEJ JEDYNKI” konkurs na film lub prezentację

hz1

hz1

REGULAMIN KONKURSU
“HISTORIA ZDZIESZOWICKIEJ JEDYNKI” 

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka
  w Zdzieszowicach.
 2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie historii szkoły poprzez prezentację lub film.
 3. Cele konkursu:

– zapoznanie z historią szkoły,
– promocja szkoły,
– popularyzacja narzędzi TI jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.

 1. Sposób przeprowadzenia konkursu:

Każdy uczestnik zgłasza do  1 kwietnia swoją pracę w postaci prezentacji lub filmu. Pracę na płycie CD należy dostarczyć do nauczycieli: Genowefy Kozubek-Kopeckiej lub Justyny Klink-Jelito.
Kopertę z płytą należy opisać (podać imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy).

 1. Kryteria oceny prac konkursowych:

Komisja będzie najwyżej oceniała prace:

 • · prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
 • · oceniany będzie efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania i wiedza na temat historii naszej szkoły.
 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej PSP1 w Zdzieszowicach.
 2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz wykorzystane w celu promocji szkoły.
  Nagrody: pendrive, książki.
 3. 8. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 4. 9. Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik.
 5. 10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
Większy tekst
Kontrast