Artykuł

Wizyta studyjna nauczycieli, dyrektorów i pracowników oświaty z Hiszpanii, Litwy, Francji i Polski w naszej szkole

img 8672

img 8672

Wszyscy nauczyciele chcą być skuteczni w swojej pracy. Zapewne wiele osób nauczających dzieci i młodzież nie robiłaby tego, gdyby nie osobiste przekonanie, że ich praca przynosi pożytek. Gdy okazuje się jednak, że nie wszystkim uczniom i uczennicom uczenie się przychodzi łatwo, a ich wyniki nie spełniają nadziei kadry oświatowej, pełnej zapału i możliwości młodego człowieka, szukane są odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje? Wiele osób związanych z oświatą poszukuje sposobów by doskonalić proces nauczania, by odnaleźć klucz, za pomocą którego wykształcimy wszechstronnie i przyjaźnie młode pokolenie. Taka problematyka przyświecała wizycie studyjnej nauczycieli, dyrektorów i pracowników oświaty z Hiszpanii, Litwy, Francji i Polski w naszej szkole. Miała ona miejsce 24 stycznia 2019r.

p1250473

Goście uczestniczyli w lekcji otwartej w klasie III a, na której uczniowie zaprezentowali codzienne zajęcia z pomocą tabletów i tablicy interaktywnej. Obserwujący mieli możliwość odniesienia swoich systemów lekcyjnych do obserwowanych zajęć. Całość pomyślana była tak, aby nie tylko zaprezentować sławnych Polaków naszym gościom, ale również przybliżyć im i uwypuklić, które z metod pracy pozwalają w pełnym zakresie uczestniczyć dzieciom w zajęciach. Zagraniczni goście zwracali uwagę nie tylko na zaangażowanie uczniów w proces edukacyjny, ale również na innowatorstwo, integralność i kompleksowość zajęć. Na kompetencje kluczowe, na konstruktywizm i pożądany kierunek w kształceniu współczesnego dziecka. Trzeba nadmienić, że wielu spośród obserwujących razem z dziećmi wykonywało poszczególne zadania kopiując na swoje smartfony kody QR. Lekcja zintegrowana była z wszystkimi edukacjami.

img 8689

Po zajęciach w klasie trzeciej wizytujący przeszli do pracowni fizyczno-chemicznej, w której uczniowie klasy VIII A przeprowadzili doświadczenia z udziałem techniki informatycznej. Za przeprowadzenie tej części wizyty odpowiedzialna była p. Justyna Klink- Jelito. Zachwytom nie było końca. Następnie przedstawiciele samorządu uczniowskiego Helena Fikus, Jakub Kubicki, Roman Szymon opowiedzieli w języku angielskim o działaniach organizacji na terenie szkoły i pracy na rzecz środowiska. W sposób znaczny uwypuklono działania Szkolnego Koła Caritas. Nie muszę nadmieniać, iż każdy element będący w zasięgu wzroku wywoływał wśród wizytujących słowa pełne uznania i nieskrywanej radości, Słowa pełne atencji wyrażane były w wielu językach, co zamykało się w skrótowym ujęciu szczęścia, że było im dane wizytować taką placówkę. Zwieńczeniem spotkania był polonez, który goście odtańczyli z grupą taneczną prowadzoną przez panią Katarzynę Maciak.

img 8718

Gości przywitali i pożegnali: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Zdzieszowice -Artur Gasz, Przewodniczący Rady Miasta – Edward Paciorek, Dyrektor Referatu Oświaty w Zdzieszowicach Mirosław Czernysz, Joanna Paciorek i oczywiście gospodarz wydarzenia dyrektor Beata Stadniczuk. Na pamiątkę wizytujący otrzymali skromne upominki, które mają za zadanie przedłużyć poczucie spełnienia i odnalezienia również odpowiedzi na nurtujące pytania: W jakim kierunku powinna pójść edukacja europejska we współczesnym świecie?

My natomiast możemy być dumni, że naszą szkołę spostrzeżono jako źródło inspiracji w pracy nad efektywnością nauczania dla nauczycieli Unii Europejskiej.

Irena Nocek

{phocagallery view=category|categoryid=162|limitstart=0|limitcount=0}

Większy tekst
Kontrast