Artykuł

“Read On” Reading is like going to the gym

read on

Reading is like going to the gym
To help students get the most from their reading, it’s important to help them establish a reading routine. Think of reading like going to the gym.
You get the best results from doing it regularly, 20 minutes a day.”
Verissimo Toste,
teacher trainer & reading expert

read on

Cele projektu:

  • Rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych oraz umiejętności kluczowych dla odniesienia sukcesu w XXI wieku ( m.in.: myślenie krytyczne, wyszukiwanie i zarządzanie informacją, komunikowanie się) poprzez zachęcanie dzieci do czytania i kształtowanie nawyku czytania dla przyjemności
  • Wspieranie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci oraz inspirowanie do działania poprzez promocję czytelnictwa
  • Wychodzenie naprzeciw Specjalnym Potrzebom Edukacyjnym poprzez umożliwienie dzieciom rozwijania kompetencji czytelniczych w sposób dostosowany do indywidualnych możliwości każdego dziecka
  • Wsparcie szkół i bibliotek w zakresie rozwijania czytelnictwa wśród dzieci zgodnie z założeniami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020

Beneficjenci projektu:

  • Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych publicznych i niepublicznych

Serdecznie zapraszamy!

Nauczyciele j. angielskiego:
Dorota Chojecka
Ewelina Siudzińska

Większy tekst
Kontrast