Artykuł

Wybory do samorządu uczniowskiego

Samorząd- to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku.
Janusz Korczak, Dzieła

Jak co roku we wrześniu rozpoczynamy  kampanię wyborczą kandydatów do  samorządu uczniowskiego. Zgłoszenia chętnych uczniów przyjmuje opiekun su-pani Justyna Garbacz.

Większy tekst
Kontrast