Artykuł

“Mój Komputer zachorował” – Konkurs literacki

konk 01

konk 01„Mój komputer zachorował”

Konkurs literacki dla kl. II – VI PSP nr 1 w Zdzieszowicach

Organizator konkursu: Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach

1. Cele konkursu:

 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań literackich dzieci
 • upowszechnianie kultury żywego słowa
 • poszerzenie doświadczeń osobistych dzieci poprzez kontakt ze sztuką
 • rozwój wyobraźni, postaw twórczych, pobudzenie naturalnej ekspresji
 • rozwój wrażliwości artystycznej
 • kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich
 • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
 • doskonalenie samodzielnego redagowania wielozdaniowej wypowiedzi
 • doskonalenie budowania spójnych i logicznych wypowiedzi w formie pisemnej
 • utrwalanie reguł i zasad ortograficznych
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości

konk 02

2. Zasady konkursu:
forma literacka: baśń, czyli utwór literacki, w którym:

 • nie wiadomo, gdzie i kiedy rozgrywa się akcja, najczęściej za górami, za lasami
 • wydarzenia mogą dziać się w fantastycznych miejscach, np. w krainie czekolady
 • mogą występować obok siebie ludzie i mówiące zwierzęta czy przedmioty
 • dobro zawsze zwycięża
 • jest szczęśliwe zakończenie
 • występuje morał (pouczenie)
 • o wydarzeniach opowiada narrator w czasie przeszłym
 • można znaleźć dialogi
 • tematyka baśni musi dotyczyć urządzeń elektronicznych jak komputer, laptop, smartfon, tablet lub gier komputerowych – ich pozytywnego lub negatywnego wpływu na użytkowników
 • uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń kl. II – VI PSP nr 1 w Zdzieszowicach
 • utwór nie może być wcześniej nigdzie publikowany
 • długość utworu: minimum 15 zdań
 • ilustracje do baśni będą dodatkowym atutem
 • pracę należy dostarczyć w terminie do 28 kwietnia 2017 roku do p. Justyny Prokszy – Nowak (sala nr 2) lub p. Justyny Garbacz (sala nr 9)

3. Postanowienia końcowe:

 • zgłoszone do konkursu utwory będą oceniane według następujących kryteriów:
 • ogólne wrażenie artystyczne
 • kultura słowa
 • samodzielność uczniów w redagowaniu baśni
 • oryginalność prezentowanego utworu
 • bogactwo treści zawartej w utworze
 • zachowanie zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i językowych

konk 03Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie dyplomów oraz atrakcyjnych nagród nastąpi w maju 2017r.

Serdecznie zapraszamy do dobrej zabawy
i życzymy ciekawych pomysłów!

Większy tekst
Kontrast