Artykuł

21.09.2016 – Międzynarodowy Dzień Pokoju

Święto to zostało ustanowione w 1981 roku podczas dorocznej wrześniowej sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych dla upamiętnienia idei pokoju między narodami. Międzynarodowy Dzień Pokoju jest wezwaniem i apelem do wszystkich państw świata przez ONZ do zawieszenia broni choćby na 24 godziny tego dnia i zrezygnowania z konfliktów, przemocy i wrogości. W tym dniu co roku wraz z innymi organizacjami podejmowane są wspólne działania propagujące pokój na świecie.

Wiemy, że wojny światowe w sposób znaczący zmieniły bieg historii. Skutkiem obu wojen światowych XX wieku były straty ludzkie i zniszczenia materialne na niespotykaną wcześniej skalę. Oblicza się, że czasie ich trwania śmierć poniosło od 60 do 100 milionów ludzi. Obecnie największe konflikty zbrojne na świecie trwają na Ukrainie, Libii, Syrii, Egipcie, Sudanie Południowym, Pakistanie, Somalii, Afganistanie, Strefie Gazy.

W nawiązaniu do inicjatywy ONZ, Światowa Rada Kościołów, która zrzesza wyznawców z ponad 120 krajów obchodzi również 21 września Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój. Tego dnia przedstawiciele różnych religii modlili się o pokój.

W tym roku Światowy Dzień Modlitwy o Pokój odbył się 20 września w Asyżu z udziałem Papieża Franciszka i ponad 400 przywódców religijnych i politycznych z całego świata. Towarzyszyły mu słowa: „Pragnienie pokoju: religie i kultury w dialogu”.

Nasza szkoła również pamiętała o tym ważnym dniu . Rano mogliśmy usłyszeć audycję nadawaną przez radiowęzeł, prowadzoną przez uczniów kl. VI A na temat pokoju.

W tym samym dniu, w naszej szkole był obchodzony Dzień Bez Pytania. Uczniowie, którzy byli ubrani na biało, brali czynny udział w tym wydarzeniu, ponieważ kolor biały jest symbolem pokoju, byli w tym dniu zwolnieni z pytania.

{gallery}aktualnosci/2016/09.wrzesien/dzien-bez-pytania{/gallery}

Większy tekst
Kontrast