Artykuł

Rozmiary obrazków w układzie kolumnowym strony

W artykule prezentujemy układ siatki 12 kolumn (Bootstrap GRID) z przykładowymi grafikami. Artykuł jednocześnie pomaga określić w jaki sposób powinny zostać przygotowane grafiki czy zdjęcie do prezentacji materiałów na stronie, przy zachowaniu odpowiednich proporcji.

demo70
demo70
demo70
demo70
demo70
demo70
demo70
demo70
demo70
demo70
demo70
demo70


demo170
demo170
demo170
demo170
demo170
demo170


demo270
demo270
demo270
demo270


demo370
demo370
demo370


demo570
demo570


demo670
demo470


demo770
demo370


demo770
demo270


demo770
demo170


demo770
demo70


demo-kwadrat-70
demo-kwadrat-70
demo-kwadrat-70
demo-kwadrat-70
demo-kwadrat-70
demo-kwadrat-70
demo-kwadrat-70
demo-kwadrat-70
demo-kwadrat-70
demo-kwadrat-70
demo-kwadrat-70
demo-kwadrat-70


demo-kwadrat-100
demo-kwadrat-100
demo-kwadrat-100
demo-kwadrat-100
demo-kwadrat-100
demo-kwadrat-100


demo-portret-70
demo-portret-70
demo-portret-70
demo-portret-70
demo-portret-70
demo-portret-70
demo-portret-70
demo-portret-70
demo-portret-70
demo-portret-70
demo-portret-70
demo-portret-70


demo-portret-170
demo-portret-170
demo-portret-170
demo-portret-170
demo-portret-170
demo-portret-170


demo-portret-270
demo-portret-270
demo-portret-270
demo-portret-270


demo-portret-370
demo-portret-370
demo-portret-370


demo-portret-570
demo-portret-570


demo-portret-670
demo-portret-470


demo-portret-770
demo-portret-370


demo-portret-770
demo-portret-270


demo-portret-770
demo-portret-170


demo-portret-770
demo-portret-70

Większy tekst
Kontrast