Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Piknik Malarski

Piknik Malarski

We wprowadzeniu, zwanym przez dziennikarzy lidem, umieszczamy zaciekawiającą internautę zapowiedź zawartości artykułu. Warto zadbać, aby wprowadzenia miały w przybliżeniu podobny rozmiar.

W części głównej artykułów umieszczamy ich treść. Staramy się pisać prostymi, krótkimi zdaniami. Unikamy długich i trudnych wyrazów. Tekst dzielimy na krótkie akapity liczące 2-5 wierszy.

Stosuj śródtytuły

Jeśli to możliwe, dziel artykuł na mniejsze cząstki i oznacz je nagłówkami. Śródtytuły bardzo pomagają czytelnikom znajdować ważne dla nich informacje.

Wykorzystaj punktowanie i numerowanie

Gdy wymieniasz kilka elementów, zastosuj listę punktowaną. Gdy kolejność elementów jest istotna, zastosuj listę numerowaną. Czasem warto połączyć oba rodzaje listy, np.

  1. Przygotuj potrzebne produkty:
    • jeden produkt
    • drugi produkt
  2. Włóż je do naczynia
  3. Dobrze wymieszaj

Wyróżniaj z umiarem

Gdy chcesz wyróżnić jakiś ważny fragment, użyj pogrubienia lub – wyjątkowo – pochylenia. Tekst pochylony jest trudny w czytaniu.

Opisuj ilustracje

Dobra ilustracja jest czasem warta więcej niż 1000 słów. Ale nie wszyscy mogą ją zobaczyć. Dlatego opisuj każdą ilustrację ważną dla treści artykułu – gdy dodajesz grafikę, umieść jej opis zwany tekstem alternatywnym.

Jedna odpowiedź

  1. Saul Lagroon pisze:

    Ich stimme vollkommen via deiner Antwort überein und habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Es ist wirklich bedeutsam, solche Informationen zu teilen. Wenn du vielmehr über dieses Themenbereich erfahren möchtest, besuche gerne meine Homepage. Dort findest ihr weitere nützliche Informationen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Większy tekst
Kontrast