WIECZÓR Z DZIADAMI

…Następnie udali się do specjalnie przygotowanej sali, która stała się pokojem zagadek. Tam czekały na nich zadania, związane z treścią II części Dziadów.