Życzenia Opolskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni PaństwoDyrektorzy, Nauczyciele,Wychowawcy, Pracownicy oświaty,Rodzice i Uczniowie! Dzień Edukacji Narodowej stanowi wyjątkową okazję do wyrażenia mojej wdzięczności pedagogom oraz innym pracownikom szkół i placówek oświaty za wspieranie rozwoju młodych ludzi. Pragnę podziękować Państwu za nieoceniony wkład w proces kształcenia i wychowania kolejnych pokoleń młodych Polaków. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy codziennie realizują i wspierają edukację dzieci i młodzieży. Dzisiejszy dzień nie jest bowiem…
Dowiedz się więcej