Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Tag: Koronawirus

Wytyczne MEiN, MZ i GISdla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wytyczne sanitarne Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To zaktualizowane zalecenia, które dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice poznali m.in. we wrześniu 2020 r. Wytyczne rozpoczynają się od przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa, takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone…
Dowiedz się więcej

Cykl filmów edukacyjnych pt. “Bezpieczni w czasie epidemii”

Wiedza oparta na faktach Higiena i bezpieczeństwo Jak korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)? Jak korzystać z opieki ambulatoryjnej (AOS)? Jak korzystać z opieki szpitalnej? W zdrowym ciele zdrowy duch! Żywienie ma znaczenie! Podróże bez ryzyka Praca w nowej rzeczywistości Nasza odpowiedzialność

Większy tekst
Kontrast