Wykaz podręczników w roku szkolnym 2021/2022

Rodzice kupują tylko podręczniki do religii i języka mniejszości narodowej – niemieckiego.