Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Kategoria: Doradztwo zawodowe

Spotkanie dla rodziców uczniów klas VIII w auli Zespołu Szkół w Zdzieszowicach 16 maja o 17:30

W trosce o przyszłość i zawodowy sukces tegorocznych absolwentów szkółpodstawowych zapraszamy uczniów wraz z rodzicami na spotkanie, któreodbędzie sięw auli Zespołu Szkół w Zdzieszowicach 16 maja 2023r., o godz. 17.30 Celem spotkania jest pomoc absolwentom szkół podstawowych w planowaniukariery zawodowej. W trakcie spotkania będą poruszane następującetematy:1.      Jakie są możliwe ścieżki kształcenia po szkole podstawowej w polskimsystemie oświaty?2.      Dlaczego warto wybrać naukę w Technikum? Jakie są korzyści?3.      Jakich zawodów…
Dowiedz się więcej

Dzień Otwarty Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich zaprasza Państwa uczniów klas ósmych na Dzień Otwarty Naszej Szkoły w dniu 26 kwietnia 2023r. (środa) w godz. 10.00 – 13.00.Chcielibyśmy zaprezentować nasza ofertę edukacyjną i przybliżyć możliwość dalszego kształcenia w świetle nowej reformy szkolnictwa. Serdecznie zapraszamy.

SKÓRZAK Krapkowice- Zespół Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach

Ósmoklasisto!  Oferowane przez naszą szkołę kierunki nauczania w Liceum Ogólnokształcącym zostały opracowane z myślą o tym, by otwierały Ci drogę na wiele ciekawych kierunków studiów. Przy wyborze klasy, a przede wszystkim przedmiotów rozszerzonych, kieruj się swoim zainteresowaniami i predyspozycjami! 

II LO Opole Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Opolu

Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022   Podstawa prawna  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe [ » [Otwórz] ]  Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf  Terminy postępowania rekrutacyjnego (…) na rok szkolny 2020/2021: https://www.gov.pl/web/edukacja/(…)   Oferta edukacyjna  W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otworzyć…
Dowiedz się więcej

ZS Zdzieszowice- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach

Technikum  Kształcenie zawodowe odbywa się w nowoczesnym systemie modułowym – nie ma podziału na przedmioty – jest podział na moduły. Nauka odbywa się w blokach 3-4-godzinnych, w maksymalnie 15-osobowych grupach, w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach zawodowych. Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, sprzęt i oprogramowanie, jak również salę gimnastyczną, siłownię i Studio Fotograficzne do dyspozycji uczniów.  Branżowa Szkoła I stopnia  Kształcenie zawodowe prowadzone jest szkole, w zawodach: fotograf i magazynier-logistyk, a także…
Dowiedz się więcej

Większy tekst
Kontrast