Rodzice

Fundusz Rady Rodziców 2023/2024

Szanowni Rodzice Rada Rodziców, działająca przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach, zwraca się do Państwa z prośbą o wpłaty składek na fundusz Rady Rodziców. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby uczniów naszej szkoły. W roku szkolnym 2023/2024 składka wynosi 70 zł na rok. RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach numer konta: 96 8883 1015 2002…

Nie czekaj. Przerwij przemoc.

Jesteś osobą pokrzywdzoną uzyskasz wsparcie i pomoc.Osoby pokrzywdzone przemocą oraz znajdujące się w różnych trudnych sytuacjach kryzysowych wsparcie i pomoc uzyskają w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej  w Krapkowicach znajdującym się przy ulicy Jana Kilińskiego 1 w Krapkowicach. Z pracownikami ośrodka można kontaktować się osobiście lub telefonicznie:  77 446 60 15 Masz problem z opanowaniem agresji – weź udział w terapii i zmień…

Propozycja ubezpieczenia ucznia 2023/2024

Propozycja polisy ubezpieczeniowej W okresie 01.09.2023-31.08.2024 r obowiązuje nr polisy:SZG 0000375 ( składka 80 zł )Zgłoszenie roszczenia dokonać poprzez stronę tuz.pl Wchodzimy na stronę:www.tuz.pl/likwidacja-szkod/zglos-szkodeWybierz rodzaj szkodySzkoda osobowaZgłoszenie z własnej polisy w TUZ TUWRodzaj szkody NNWNumer i seria polisy TUZ : SZG 0000375Załączamy pliki ( czyli dokumentacje medyczną) i wysyłamy zgłoszenie poprzez formularz W TUZ jest nr tel dotyczący zgłaszania…

Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne. E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia.Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiempo papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy…

Większy tekst
Kontrast