Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Kategoria: Rodzice

Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne. E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia.Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiempo papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów…
Czytaj dalej

Rekrutacja do klasy I

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zdzieszowicach w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) informuję, że zgłoszenia dzieci do klasy I w roku szkolnym 2023/2024 urodzonych w roku 2016  i zamieszkałych w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach należy składać w terminie do 28.02.2023 r. w sekretariacie szkoły lub elektronicznie…
Czytaj dalej

Gdzie szukać pomocy?

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE Ulotka zawiera informacje na temat wsparcia psychologa oraz pedagoga dostępnego na terenie szkoły. W tym miejscu znajdziecie Państwo również informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej na terenie miasta Zdzieszowice oraz Krapkowice. Dodatkowo przekazujemy informacje na temat porad i konsultacji udzielanych rodzicom / prawnym opiekunom w formie on-line. Godziny pracy psychologa szkolnego mgr Natalia Mateja-Suchan PONIEDZIAŁEK- 11.00-15.00 WTOREK- 08.00-10.00 CZWARTEK- 09.00-14.00 Konsultacje dla…
Czytaj dalej

Informacje o instytucjach udzielających specjalistycznej pomocy dziecku i rodzinie

Poradnictwo psychologiczne: Poradnictwo psychologiczne udzielane przez psychologa obejmuje obszary takie jak: przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna w rodzinie, konflikty  i brak porozumienia między partnerami, kryzys rodzinny w sytuacji rozpadu więzi małżeńskiej, partnerskiej, doświadczanie przewlekłej choroby, stres chroniczny w związku z trudną sytuacją rodzinną, zawodową, dolegliwości, przeżywane jako psychiczny dyskomfort, myśli samobójcze. Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub…
Czytaj dalej

Informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów 2022/2023

Składkę  w wysokości: 60 zł wpłacamy na: InterRisk nr konta: 55 1140 2004 0000 3802 8278 8998 w tytule przelewu: imię i nazwisko ucznia  Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 12 października 2022 roku,po tym terminie lista ubezpieczonych zostanie zamknięta.Spełnienie powyższych czynników będzie skutkować ubezpieczeniem dziecka w okresie:1.09.2022 do 31.08.2023 roku pod numerem polisy EDU-A /P 115725

Ubezpieczenie ucznia 2022/2023

Składkę  w wysokości: 60 zł wpłacamy na: InterRisk nr konta : 55 1140 2004 0000 3802 8278 8998 w tytule przelewu: imię i nazwisko ucznia  Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 12 października 2022 roku,po tym terminie lista ubezpieczonych zostanie zamknięta.Spełnienie powyższych czynników będzie skutkować ubezpieczeniem dziecka w okresie:1.09.2022 do 31.08.2023 roku pod numerem polisy EDU-A /P 115725 Procedura składania dokumentów  w przypadku zdarzeń Dla zdarzeń…
Czytaj dalej

Większy tekst
Kontrast