Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Kategoria: Rodzice

Nie czekaj. Przerwij przemoc.

Jesteś osobą pokrzywdzoną uzyskasz wsparcie i pomoc.Osoby pokrzywdzone przemocą oraz znajdujące się w różnych trudnych sytuacjach kryzysowych wsparcie i pomoc uzyskają w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej  w Krapkowicach znajdującym się przy ulicy Jana Kilińskiego 1 w Krapkowicach. Z pracownikami ośrodka można kontaktować się osobiście lub telefonicznie:  77 446 60 15 Masz problem z opanowaniem agresji – weź udział w terapii i zmień swoje zachowanie wobec najbliższych.W każdej chwili…
Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie ucznia 2023/2024

W okresie 01.09.2023-31.08.2024 r obowiązuje nr polisy:SZG 0000375 ( składka 80 zł )Zgłoszenie roszczenia dokonać poprzez stronę tuz.pl Wchodzimy na stronę:www.tuz.pl/likwidacja-szkod/zglos-szkodeWybierz rodzaj szkodySzkoda osobowaZgłoszenie z własnej polisy w TUZ TUWRodzaj szkody NNWNumer i seria polisy TUZ : SZG 0000375Załączamy pliki ( czyli dokumentacje medyczną) i wysyłamy zgłoszenie poprzez formularz W TUZ jest nr tel dotyczący zgłaszania szkód telefonicznie : 22 327 60 60czynny od poniedziałku…
Dowiedz się więcej

Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne. E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia.Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiempo papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów…
Dowiedz się więcej

Rekrutacja do klasy I

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zdzieszowicach w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) informuję, że zgłoszenia dzieci do klasy I w roku szkolnym 2023/2024 urodzonych w roku 2016  i zamieszkałych w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach należy składać w terminie do 28.02.2023 r. w sekretariacie szkoły lub elektronicznie…
Dowiedz się więcej

Gdzie szukać pomocy?

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE Ulotka zawiera informacje na temat wsparcia psychologa oraz pedagoga dostępnego na terenie szkoły. W tym miejscu znajdziecie Państwo również informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej na terenie miasta Zdzieszowice oraz Krapkowice. Dodatkowo przekazujemy informacje na temat porad i konsultacji udzielanych rodzicom / prawnym opiekunom w formie on-line. Godziny pracy psychologa szkolnego mgr Natalia Mateja-Suchan PONIEDZIAŁEK- 11.00-15.00 WTOREK- 08.00-10.00 CZWARTEK- 09.00-14.00 Konsultacje dla…
Dowiedz się więcej

Informacje o instytucjach udzielających specjalistycznej pomocy dziecku i rodzinie

Poradnictwo psychologiczne: Poradnictwo psychologiczne udzielane przez psychologa obejmuje obszary takie jak: przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna w rodzinie, konflikty  i brak porozumienia między partnerami, kryzys rodzinny w sytuacji rozpadu więzi małżeńskiej, partnerskiej, doświadczanie przewlekłej choroby, stres chroniczny w związku z trudną sytuacją rodzinną, zawodową, dolegliwości, przeżywane jako psychiczny dyskomfort, myśli samobójcze. Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub…
Dowiedz się więcej

Informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów 2022/2023

Składkę  w wysokości: 60 zł wpłacamy na: InterRisk nr konta: 55 1140 2004 0000 3802 8278 8998 w tytule przelewu: imię i nazwisko ucznia  Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 12 października 2022 roku,po tym terminie lista ubezpieczonych zostanie zamknięta.Spełnienie powyższych czynników będzie skutkować ubezpieczeniem dziecka w okresie:1.09.2022 do 31.08.2023 roku pod numerem polisy EDU-A /P 115725

Większy tekst
Kontrast