Rodzice

Fundusz Rady Rodziców 2023/2024

Szanowni Rodzice Rada Rodziców, działająca przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach, zwraca się do Państwa z prośbą o wpłaty składek na fundusz Rady Rodziców. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby uczniów naszej szkoły. W roku szkolnym 2023/2024 składka wynosi 70 zł na rok. RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach numer konta: 96 8883 1015 2002…

Nie czekaj. Przerwij przemoc.

Jesteś osobą pokrzywdzoną uzyskasz wsparcie i pomoc.Osoby pokrzywdzone przemocą oraz znajdujące się w różnych trudnych sytuacjach kryzysowych wsparcie i pomoc uzyskają w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej  w Krapkowicach znajdującym się przy ulicy Jana Kilińskiego 1 w Krapkowicach. Z pracownikami ośrodka można kontaktować się osobiście lub telefonicznie:  77 446 60 15 Masz problem z opanowaniem agresji – weź udział w terapii i zmień…

Ubezpieczenie ucznia 2023/2024

W okresie 01.09.2023-31.08.2024 r obowiązuje nr polisy:SZG 0000375 ( składka 80 zł )Zgłoszenie roszczenia dokonać poprzez stronę tuz.pl Wchodzimy na stronę:www.tuz.pl/likwidacja-szkod/zglos-szkodeWybierz rodzaj szkodySzkoda osobowaZgłoszenie z własnej polisy w TUZ TUWRodzaj szkody NNWNumer i seria polisy TUZ : SZG 0000375Załączamy pliki ( czyli dokumentacje medyczną) i wysyłamy zgłoszenie poprzez formularz W TUZ jest nr tel dotyczący zgłaszania szkód telefonicznie :…

Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne. E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia.Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiempo papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy…

Rekrutacja do klasy I

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zdzieszowicach w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) informuję, że zgłoszenia dzieci do klasy I w roku szkolnym 2023/2024 urodzonych w roku 2016  i zamieszkałych w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach należy składać w terminie do 28.02.2023…

Gdzie szukać pomocy?

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE Ulotka zawiera informacje na temat wsparcia psychologa oraz pedagoga dostępnego na terenie szkoły. W tym miejscu znajdziecie Państwo również informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej na terenie miasta Zdzieszowice oraz Krapkowice. Dodatkowo przekazujemy informacje na temat porad i konsultacji udzielanych rodzicom / prawnym opiekunom w formie on-line. Godziny pracy psychologa szkolnego mgr Natalia Mateja-Suchan PONIEDZIAŁEK- 11.00-15.00 WTOREK-…

Większy tekst
Kontrast