Rekrutacja

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2024/2025

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900,1672,1718 i 2005) informujemy, że zgłoszenia dzieci do klasy I na rok szkolny 2024/2025 urodzonych w roku 2017 i zamieszkałych w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach należy składać w terminie do 29.02.2024…

Większy tekst
Kontrast