O nas

Model absolwenta

Absolwenta naszej szkoły charakteryzuje: świadomość własnych umiejętności, zdolności i pasji; ciekawość świata; umiejętność uczenia się; wyposażenie w kompetencje kluczowe; twórcze podchodzenie do życia; wrażliwość społeczna, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność odróżniania dobra od zła; umiejętność korzystania z komputera i technik informacyjnych; sprawne komunikowanie się w języku polskim i obcym; asertywność; tolerancja; dbałość o zdrowie własne i innych; umiejętność dokonywania wyborów zgodnych z własnym…

puzzle m

Misja i wizja

Misja i wizja

Kształcimy i wychowujemy uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków społeczności szkolnej. Pragniemy wyposażyć ich w taką wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby w przyszłości stali się świadomymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują: rodziny, miasta, kraje, świat. Chcemy, aby jak najlepiej wykorzystywali własny potencjał intelektualny i potrafili dostosowywać się do zmieniających się realiów współczesnego świata i cywilizacji, ucząc się przez całe życie. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów. Propagujemy zdrowy styl życia wśród uczniów i ich rodziców.

Über uns

Wir stellen die GrundschuleNummer 1 in Zdzieszowice vor. Sie trägt den Namen von Janusz Korczak und befindet sich in der Chrobry Straße 36. Unsere Schule ist schön erneut worden. Hier befinden sich: Klassenräume, eine Bibliothek und ein Gemeinschaftsraum.Wir sind ganz stolz auf unseren Sportsaal mit moderner Basis.Die Schule besuchen heutzutage…

About Us

We would like to present our Janusz Korczak primary school, which is situated at 36 Chrobrego Street in Zdzieszowice. The school consist of beautifully renovated building where we can find: classrooms, library and the day room. We are especially are proud of our newly built gymnasium with a modern background. Nowadays there are 250 students…

O nas

Wywiad z “Januszem Korczakiem” IPrawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi. IIPrawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej (wyzysku, okrucieństwa, nadużyć). IIIPrawo do godności i szacunku IVPrawo do opieki zdrowotnej VPrawo do wypoczynku i czasu wolnego VIPrawo do nauki VIIPodsumowanie – mowa końcowa

Patron szkoły

Patron szkoły

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor (ur. 22 lipca 1878 lub 1879 w Warszawie, zm. 6 sierpnia 1942 w obozie zagłady w Treblince) – polski pedagog, publicysta, pisarz i lekarz żydowskiego pochodzenia. Urodził się w rodzinie Cecylii z Gębickich i zamożnego adwokata Józefa Goldszmita. Zaniedbano formalności metrykalne i stąd nie da się ustalić dokładnego roku urodzenia. Jego rodzina była zupełnie zasymilowana, dopiero z czasem, z powodu narastającego antysemityzmu, zaczął się zajmować swoim żydowskim pochodzeniem.

Większy tekst
Kontrast