Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Kategoria: Laboratoria Przyszłości

Witryna Zdzieszowickiej Jedynki

Laboratoria Przyszłości – podsumowanie (październik 2022)

#LaboratoriaPrzyszłości – działania 2022/2023

Laboratoria Przyszłości – podsumowanie (wrzesień 2022)

#Laboratoria Przyszłości – działania 2022/2023 Wykorzystywanie przez uczniów powierzonego sprzętu Wrzesień 2022 L.p. Nauczyciel – przedmiot – klasa Zdjęcie lub film +opis 1 tydzień (5-9.09) 1.Justyna Garbacz, język polski, kl. 4 Omawiając wiersz K.I Gałczyńskiego “Wizyta” uczniowie odgrywali scenkę, podczas której zaprezentowali zasady przyjmowania gości w domu – wykorzystanie przyborów kuchennych do pieczenia ciasta. 2.Waldemar Jacheć, Zajęcia rozwijające kreatywność09.09.2022…
Czytaj dalej

Laboratoria przyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. #LaboratoriaPrzyszłości to ponad miliard złotych na nowoczesny sprzęt do szkół podstawowych! Nasza szkoła już skorzystała i zakupiła nowy sprzęt oraz wiele ciekawych pomocy dydaktycznych. Wykaz zakupionego…
Czytaj dalej

Laboratoria Przyszłości – podsumowanie (luty 2022)

Kolejne 40% przyznanych środków w ramach #Laboratoriów przyszłości zostały wykorzystane – zakupiliśmy kolejne sprzęty i pomoce dydaktyczne: Wyposażenie zakupione w ramach programu zostanie wykorzystane na zajęciach szkolnych,  kółkach zainteresowań, zajęciach rewalidacyjnych, działaniach Samorządu Uczniowskiego. Korzyści z Laboratoriów Przyszłości: Z perspektywy szkoły i nauczyciela: sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia – nie tylko wymaganego, ale również dodatkowego,  wskazanego przez szkołę; nowe technologie i  eksperymenty,  ułatwiające przekazywanie wiedzy; wsparcie w realizacji podstawy…
Czytaj dalej

Laboratoria Przyszłości – podsumowanie (grudzień 2021)

W ramach #Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.  60% przyznanych środków już wykorzystaliśmy. Został za nie zakupiony następujący sprzęt: Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt,…
Czytaj dalej

Większy tekst
Kontrast