Procedury

Procedury

Procedura postępowania w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Większy tekst
Kontrast