Artykuł

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2024/2025

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach
w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900,1672,1718 i 2005) informujemy, że zgłoszenia dzieci do klasy I na rok szkolny 2024/2025 urodzonych w roku 2017 i zamieszkałych w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach należy składać w terminie do 29.02.2024 r. w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną (skan zgłoszenia) na adres mailowy: sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Jeżeli dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny w innej placówce, należy poinformować o tym szkołę obwodową.

Druki zgłoszenia oraz wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły zamieszkałego poza obwodem dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rodzice”

Zgłoszenia o przyjęcie dziecka można składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1: 

ulice: Boczna, Bolesława Chrobrego, Chopina, Cicha, Dworcowa, Friedricha, Górna, Harcerska, Kozielska, Miarki, Myśliwca, Odrzańska, Ogrodowa, Opolska, Osadników, Parkowa, Pokoju, Skrajna, Solownia, Sportowa, Wschodnia, Za Odrą, Zuchów, Piastów nr 10, 11, 12, 13, 14.

Jednocześnie informujemy, że wniosek o przyjęcie do szkoły kandydata zamieszkałego poza obwodem wraz z dokumentami można składać w terminie od 01-19.03.2024 r.

Kandydatów do klas I zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów zgodnie z Uchwałą NR XXXIV/229/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 lutego 2017 r.

Większy tekst
Kontrast