Artykuł

Propozycja ubezpieczenia ucznia 2023/2024

Propozycja polisy ubezpieczeniowej

W okresie 01.09.2023-31.08.2024 r obowiązuje nr polisy:
SZG 0000375 ( składka 80 zł )
Zgłoszenie roszczenia dokonać poprzez stronę tuz.pl


Wchodzimy na stronę:
www.tuz.pl/likwidacja-szkod/zglos-szkode
Wybierz rodzaj szkody
Szkoda osobowa
Zgłoszenie z własnej polisy w TUZ TUW
Rodzaj szkody NNW
Numer i seria polisy TUZ : SZG 0000375
Załączamy pliki ( czyli dokumentacje medyczną) i wysyłamy zgłoszenie poprzez formularz


W TUZ jest nr tel dotyczący zgłaszania szkód telefonicznie : 22 327 60 60
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.


Większy tekst
Kontrast