Artykuł

Święto Chrztu Polski

W 2019 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę zakładającą ustanowienie dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski. W tym też dniu uczniowe naszej szkoły uczcili to wydarzenie galowym strojem i uroczystą Akademią. Ideą było przypomnienie, jak przełomowym wydarzeniem w dziejach państwa i narodu polskiego był chrzest Mieszka I, a tym samym symboliczny początek polskiej państwowości. Krok ten miał doniosłe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe, wprowadzając państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Za symboliczną datę Chrztu Polski uznaje się Wielka Sobotę, 14 kwietnia 966 roku.

Większy tekst
Kontrast