Artykuł

Informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów 2022/2023

Składkę  w wysokości: 60 zł wpłacamy na: InterRisk nr konta: 55 1140 2004 0000 3802 8278 8998 w tytule przelewu: imię i nazwisko ucznia 

Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 12 października 2022 roku,po tym terminie lista ubezpieczonych zostanie zamknięta.Spełnienie powyższych czynników będzie skutkować ubezpieczeniem dziecka w okresie:1.09.2022 do 31.08.2023 roku pod numerem polisy EDU-A /P 115725

Większy tekst
Kontrast