Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Ubezpieczenie ucznia 2022/2023

Ubezpieczenie ucznia 2022/2023

Składkę  w wysokości: 60 zł wpłacamy na: InterRisk nr konta : 55 1140 2004 0000 3802 8278 8998 w tytule przelewu: imię i nazwisko ucznia 

Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 12 października 2022 roku,po tym terminie lista ubezpieczonych zostanie zamknięta.Spełnienie powyższych czynników będzie skutkować ubezpieczeniem dziecka w okresie:1.09.2022 do 31.08.2023 roku pod numerem polisy EDU-A /P 115725

Procedura składania dokumentów  w przypadku zdarzeń

Dla zdarzeń w  okresie 1.09.2022 – 31.08.2023 roku obowiązuje niniejszy nr polisy: 

 EDU-A/P 115725

W przypadku wypadku/ choroby proszę o kontakt po zdarzeniu nie po zakończeniu leczenia.

Kompletnie wypełniony druk do roszczenia ( jest na stronie szkoły) wraz z dokumentacją medyczną wysyłamy na:
szkody@interrisk.pl oraz kopię na : szkody@rozwazny.pl

Ubezpieczenie obsługuję Tomasz Sikora

tel 502 071 501,

adres e-mail: szkody@rozwazny.pl

Większy tekst
Kontrast