Artykuł

Zdobyliśmy tytuł Złotej Szkoły NBP!

Z radością i dumą obwieszczamy, że nasza szkoła zdobyła tytuł

Złota Szkoła NBP II edycji 2021/2022

Kolejny raz jesteśmy w gronie szkół – liderów edukacji ekonomicznej w Polsce!
Gratulacje i podziękowania kierujemy do uczniów 8b – członków naszej
Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej w składzie:
Maja Bochen, Natalia Skowrońska, Zofia Paleta, Natalia Gajda, Marta Mandalka,
Krzysztof Kwoczała oraz Zuzanna Zielińska. 

Szkolna Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej

Program „Złote Szkoły NBP” to ogólnopolski program popularyzujący wiedzę ekonomiczną
w środowiskach szkolnych. Ideą Programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego
i swobodnego poruszania się w świecie finansów oraz rozbudzanie postaw
przedsiębiorczych i prospołecznych. Temat przewodni II edycji:
Bezpieczni w finansach osobistych.
W ramach realizacji projektu musieliśmy wykonać trzy zadania:

 1. „Warsztat uczniowski” – członkowie Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej pod
  nadzorem pani Justyny Klink-Jelito zapoznali uczniów klas siódmych oraz klas 1-3 z zasadami
  bezpiecznego korzystania z gotówki, z zasadami bezpieczeństwa w trakcie korzystania

z bankowości elektronicznej i mobilnej , oraz opowiedzieli o zabezpieczeniach polskich
banknotów.

 1. „Lekcja z ekonomią” – na lekcjach pani Eweliny Siudzińskiej, Ewy Slawik
  i Justyny Klink-Jelito realizowane były zagadnienia związane z tematem przewodnim
  projektu. Dziękujemy uczniom 7c za aktywny udział w lekcjach 🙂
 2. „Debata szkolna” – debata oksfordzka została przygotowana przez panią Justynę Garbacz.
  Wnioskiem z debaty było, iż bezpieczeństwo w sieci w dużej mierze zależy od nas samych.

  Dziękujemy uczniom 8b za aktywny udział w debacie 🙂
Większy tekst
Kontrast