Artykuł

Materiały edukacyjne w językach ukraińskim i rosyjskim / Навчальні матеріали українською та російською мовами

W związku z prośbami szkół związanych z dużym napływem uczniów z Ukrainy Grupa Aztekium stworzyła dodatkowe strony edukacyjne w językach rosyjskim i ukraińskim.
Teraz każdy uczeń może korzystać z tych samych zasobów serwisu używając swojego języka.
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru
Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl

Через запити шкіл, пов’язані з великим припливом студентів з України, Aztekium Group створила додаткові освітні сайти російською та українською мовами.
Тепер кожен студент може використовувати ті самі ресурси веб-сайту, використовуючи свою мову.
Доступ до сайту українською мовою:
http://aztekium.pl/uk
Доступ до сайту російською мовою:
http://aztekium.pl/ru
Доступ до сайту польською мовою:
http://aztekium.pl/pl

Większy tekst
Kontrast